Πόλη της Κέρκυρας,

Το Παλαιό Φρούριο

History

Το Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της πόλης και είναι η πρώτη χαρακτηριστική εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης πλησιάζοντάς την από θαλάσσης. Το φρούριο κτίστηκε πάνω σε ένα βραχώδες ακρωτήριο και περιελάμβανε αρχικά την μεσαιωνική πόλη ώστε να την προστατεύει από τις συχνές εισβολές στο νησί από βαρβαρικές ορδές και πειρατές. Οι αρχικές οχυρώσεις της Βυζαντινής εποχής συμπληρώθηκαν αργότερα από τους Ανδηγαυούς του βασιλείου της Νάπολης και, στην τελευταία, σημερινή μορφή, από τους Ενετού, με διαδοχικές προσθήκες και βελτιώσεις. Στις αρχές του 16ου αιώνα δημιουργήθηκε μια βαθειά τάφρος, η ονομαζόμενη «Κόντρα Φόσσα», που περιλαμβάνει ένα στενό κανάλι θαλασσινού νερού, και απομονώνει το φρούριο στα δυτικά από την ξηρά, δημιουργώντας ένα τεχνητό νησί.

Το Παλαιό Φρούριο, μαζί με το επιλεγόμενο Νέο, που κτίστηκε αργότερα μαζί με τη σειρά των οχυρωμένων τειχών που περικλείουν την Παλιά Πόλη, συνέβαλαν αποτελεσματικά στην επιτυχημένη άμυνα κατά των πολιορκιών της πόλης από τους Οθωμανούς το 1537, το 1571 και τελευταία το 1716.

 

explore more

Το Νέο Φρούριο

History Corfu town

ΟΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗ ΠΟΛΗΣ

Landmark Corfu Town