Κέρκυρα,

En Plo

Cafe restaurant

explore more

Marina’s Taverna

Traditional Greek taverna 35 Velissariou str, Corfu Town

Πλατεία ανουντσιάτα

Corfu Town

Salto

Wine Bar 23 Donzelot, Corfu Town

Οι μουσικές μπάντες της πόλης

Music Corfu